BỆNH THỐI RỄ, THỐI NGỌN VÀ THỐI MẦM TRÊN CÂY ỚT

Nguyên nhân: + Nấm Phytophthora capsici. + Nấm Pythium aphanidermatum. + Nấm Pythium spp khác. CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU HIỆU Úng nước chủ yếu do nấm Pythium spp gây ra. Hạt giống bị úng nước sẽ không nẩy mầm được hoặc héo cong và chết ngay sau khi nẩy mầm. Thân cây thường có một màu tối, nhăn nheo ở phần …